MUCTO s.r.o. - Váš daňový poradce

Naše společnost nabízí externí zpracování účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd, daňové a ekonomické poradenství a to jak právnickým tak fyzickým osobám. Podstatou je přenesení veškeré zodpovědnosti za tyto činnosti na nás tak, abyste se mohli plně věnovat svému podnikání. Sídlíme v Liberci, našimi přirozenými klienty jsou proto společnosti z celého Libereckého kraje ale vzhledem k stávajícímu poskytování služeb našim pražských klientům nabízíme své služby i v tomto regionu.

Samozřejmostí je profesní pojištění naší společnosti a to jak na škodu způsobenou v oblasti daňového poradenství tak v oblasti zpracování účetnictví a mezd.

Jak probíhá spolupráce

  1. Po projevení Vašeho zájmu zpracujeme nezávazně cenovou nabídku, pokud využijete náš poptávkový formulář, nebo se s Vámi sejdeme na nezávazné osobní schůzce, kde je možno přímo probrat Vaše požadavky a naši nabídku
  2. V případě oboustranného zájmu uzavřeme mandátní smlouvu dle smluvených požadavků. Tímto se stáváte naším klientem a přenášíte odpovědnost za poskytované služby na nás.
  3. Podklady potřebné pro zpracování účetnictví nebo mezd nám můžete zasílat poštou,faxem,elektronickou cestou nebo je můžeme vyzvedávat osobně ve Vaší společnosti a to ve smluvených intervalech
  4. Zpracujeme podklady dle smluvených služeb a požadavků následně zajistíme veškeré zákonné výstupy a případné další Vámi požadované výstupy
  5. Vaši společnost zastupujeme na základě plné moci před Finančním úřadem, Správou sociálního zabezpečení a Zdravotními pojišťovnami a to jak při zasílání daňových přiznání a přehledů, tak při případných kontrolách a veškerých ostatních jednáních
  6. Kdykoliv v průběhu naší spolupráce nás můžete kontaktovat pro zodpovězení dotazů či sjednání schůzky

Výhody při využití našich externích služeb:

  • ušetření mzdových nákladů na zaměstnance účtárny, žádné placení nemocenských náhrad, náhrad za dovolenou, žádná fluktuace zaměstnanců
  • plné ručení za chyby v účetnictví, škoda je hrazena z profesního pojištění společnosti
  • žádné vedlejší náklady s pořizováním počítače, tiskárny, tonerů, papírů, šanonů
  • legální odložení daňové povinnosti na dani z příjmu o 3 měsíce